Informace pro žadatele

 

Najdete nás na adrese SOU, SOŠ a SPŠ Hradební 1029, Hradec Králové, každé pondělí  vždy od 16,00h do 18,00h, nebo nás kontaktujte kdykoliv na tel. 603 496759,

emailem: info@autoskola66.cz


Informace pro žadatele o skupinu B

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 3.000,- Kč.

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 18-ti let věku.

JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU B

Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Od 19. ledna 2013 lze se skupinou B řídit také vozidla zařazená do skupiny A1 (motocykl do 125 cm3 a do 11 kW) pokud jsou vybavená automatickou převodovkou, a dále od 21. let i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (tedy nad 15 kW).